Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Aktualizacja listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w wyniku wniesionego protestu w dniu 18 maja 2017 r. w ramach konkursu 1/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka”

13-07-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że w związku z wniesionym protestem w dniu 18 maja 2017 r. od wyniku oceny merytorycznej, projekt został skierowany do właściwego etapu oceny w marcowym etapie naboru w ramach konkursu 1/1.1.1/2017 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
 
Po marcowym etapie naboru pozostała kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2017 r. dla Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1 wynosi 877 849 388,13 zł (77 272 465,64 zł dla województw lepiej rozwiniętych oraz 800 576 922,49 zł dla województw słabiej rozwiniętych).
 
Instytucja Pośrednicząca  informuje, iż  każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito