Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zakończenie pierwszej tury procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami od wyników ocen merytorycznych projektów złożonych w kwietniowym etapie naboru konkursu 1/1.1.1/2017 Szybka ścieżka

14-09-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych 
w kwietniowym etapie naboru w ramach konkursu 1/1.1.1/2017 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
 
W terminie od 10 lipca do 19 lipca 2017 r. wpłynęło 5 protestów, w których dokonano oceny merytorycznej.
 
W ramach powyższej procedury, do dofinansowania nie został rekomendowany żaden z 5 protestów.
 
Instytucja Pośrednicząca  informuje, iż  każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Projekty skierowane w wyniku procedury odwoławczej do etapu oceny merytorycznej zostaną ocenione w terminie zgodnym z Regulaminem konkursu dla oceny merytorycznej projektów.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito