Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Konkurs nr 1/1.1.2/2015/POIR - lista członków Komisji Oceny Projektów

21-08-2017
W związku z zakończeniem konkursu nr 1/1.1.2/2015/POIR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.
więcej

Aktualizacja listy projektów nierekomendowanych do dofinansowania w Konkursie 1/1.1.2/2015 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” POIR w 2015 r.

11-04-2016
Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaktualizowało Listę projektów nierekomendowanych do dofinansowania w zakresie ostatecznej oceny projektu, który został skierowany do II etapu oceny merytorycznej w ramach pozytywnie rozpatrzonego protestu.
więcej

Konkurs nr 1 w ramach Poddziałania 1.1.2 PO IR „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” - aktualizacja Listy projektów rekomendowanych do dofinansowania nr 1 /2015 zatwierdzona przez IZ w dniu 14 stycznia 2016 r.

18-01-2016
Uprzejmie informuję, że w dniu 14 stycznia 2016 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła aktualizację Listy projektów rekomendowanych do dofinansowania w związku z zakończeniem procedury odwoławczej w ramach naboru konkursu 1/1.1.2/2015, zorganizowanego przez NCBR dla Poddziałania 1.1.2...
więcej

Konkurs nr 1 w ramach Poddziałania 1.1.2 PO IR „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” - Suplement nr 1/2015 do listy rankingowej nr 1 /2015 zatwierdzonej przez IZ w dniu 21 września 2015 r.

18-11-2015
Uprzejmie informuję, że w związku zakończeniem procedury odwoławczej od oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie (III etap oceny), które pierwotnie zostały ocenione negatywnie i odrzucone, w załączeniu przedstawiam Suplement nr 1/2015 do listy rankingowej nr1 /2015 zatwierdzonej przez IZ...
więcej

Konkurs nr 1 w ramach Poddziałania 1.1.2 PO IR „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” - aktualizacja listy wniosków skierowanych do II etapu oceny

18-11-2015
Uprzejmie informuję, że w związku zakończeniem procedury odwoławczej od oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które pierwotnie zostały ocenione negatywnie i odrzucone, w załączeniu przedstawiam zaktualizowaną Listę wniosków skierowanych do II etapu oceny...
więcej
1  2  3  4    

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito