Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zakończenie oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu 1/1.1.2/2015 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

21-09-2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach konkursu 1/1.1.2/2015 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.


W ramach konkursu wpłynęły 122 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 342 125 078,49 zł, z czego kwota 87 042 176,82 zł przypada na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim. Wnioskodawcy z sektora MŚP złożyli 83 wnioski na kwotę dofinansowania 709 727 437,40 zł. Natomiast wnioskodawcy z sektora dużych przedsiębiorstw złożyli 39 wniosków na kwotę 632 397 641,10 zł. Wartość kosztów kwalifikowanych we wszystkich złożonych wnioskach wyniosła 2 819 991 563,53 zł.


W trybie konkursowym 118 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej.


W wyniku oceny merytorycznej projektów (II etap oceny) w zakresie naukowo-technologicznym przez 3 ekspertów i w zakresie gospodarczo-biznesowym przez 2 ekspertów, 54 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 704 795 520,76 zł zostały ocenione pozytywnie i skierowane do II-go etapu oceny merytorycznej, z czego 29 349 305,09 zł przypada na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim, 28 wniosków na kwotę 455 465 850,72 zł dotyczy sektora dużych przedsiębiorstw, 26 wniosków na kwotę 249 329 670,04 zł dotyczy sektora MŚP. 62 wnioski nie spełniły kryteriów i nie zostały poddane ocenie panelu.


Zgodnie z Regulaminem konkursu, kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 500 000 000 zł, w tym:


1. Dla sektora MŚP: 400 000 000 zł, w tym:

  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 38 000 000 zł;
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 362 000 000 zł

 

2. dla dużych przedsiębiorstw: 100 000 000 zł, w tym:

  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 9 500 000 zł;
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 90 500 000 zł

 

W wyniku oceny merytorycznej projektu (III etap oceny) w zakresie gospodarczo-biznesowym prowadzonej przez Panel ekspertów 20 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 280 645 814,68 zł zostało ocenionych pozytywnie tj. powyżej wymaganych progów punktowych, co konsumuje 56,12% przewidzianej na konkurs nr 1 alokacji, z czego 13 356 953,70 zł przypada na 2 projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim, 15 wniosków na kwotę 262 293 198,82 zł dotyczy sektora dużych przedsiębiorstw, 5 wniosków na kwotę 18 352 615,87 zł dotyczy sektora MŚP.


W wyniku wyczerpania alokacji dla dużych przedsiębiorstw dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, za zgodą Instytucji Zarządzającej środki zostały przeniesione z alokacji dla sektora MŚP dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie. Dzięki powyższemu działaniu 9 projektów mogło uzyskać rekomendacje do dofinansowania.


Do dofinansowania zostało rekomendowanych 20 projektów, z których:

  • 5 dla sektora MŚP z czego 1 to projekt zlokalizowany w województwie mazowieckim,
  • 15 dużych przedsiębiorstw z czego 1 to projekt zlokalizowany w województwie mazowieckim.

 

Instytucja Pośrednicząca  informuje, iż  zgodnie z §13 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.


Zgodnie z §15 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania konkursu Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej. Protest należy wnieść bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku. Protest jest wnoszony w formie pisemnej.


Następny konkurs w Poddziałaniu 1.1.2 POIR planowany jest do ogłoszenia w dniu 7 grudnia 2015 r. rozpoczęcie naboru wniosków w dniu 7 stycznia 2016 r. a zakończenie naboru wniosków w dniu 29 lutego 2016 r.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito