Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Konkurs nr 1/1.1.2/2016/POIR - skład Komisji Oceny Projektów

11-12-2017
W związku z zakończeniem konkursu nr 1/1.1.2/2016/POIR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.
więcej

Zakończenie procedury odwoławczej w związku z protestami wniesionymi od wyników ocen merytorycznych projektów złożonych w październikowym etapie naboru w ramach konkursu 1/1.1.2/2016 Linie pilotażowe

20-03-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w ramach konkursu 1/1.1.2/2016 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”...
więcej

Częściowe zakończenie procedury odwoławczej w związku z protestami wniesionymi od wyników ocen merytorycznych projektów złożonych w październikowym etapie naboru w ramach konkursu 1/1.1.2/2016 Linie pilotażowe

27-02-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w ramach konkursu 1/1.1.2/2016 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R...
więcej

Zakończenie procedury odwoławczej w związku z protestem wniesionym od wyników oceny merytorycznej projektu złożonego w sierpniowym etapie naboru w ramach konkursu 1/1.1.2/2016 Linie pilotażowe

18-01-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w ramach konkursu 1/1.1.2/2016 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”...
więcej

Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie 1/1.1.2/2016 w ramach Poddziałania 1.1.2 POIR „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” - konkurs dla przedsiębiorców dużych

04-01-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w terminie od 6 lipca 2016 r. do 31 października 2016 r. w ramach konkursu 1/1.1.2/2016 wpłynęło 26 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 608 136 593,44 zł...
więcej
1  2  3  4  5    

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito