Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zakończenie procedury odwoławczej w związku z protestami wniesionymi od wyników ocen merytorycznych projektów złożonych w październikowym etapie naboru w ramach konkursu 1/1.1.2/2016 Linie pilotażowe

20-03-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w ramach konkursu 1/1.1.2/2016 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.
 
Spośród 13 protestów wniesionych do NCBR, dokonano oceny merytorycznej wszystkich protestów. 
 
Do dofinansowania nie został rekomendowany żaden z 13 ocenionych projektów.
  
Po zakończeniu procedury odwoławczej, niewykorzystana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2016 r. dla Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.2 wyniosła: 
 
328 872 347,65 zł, w tym:
 
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 37 073 491,84 zł;
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 291 798 855,81 zł.
 
Instytucja Pośrednicząca  informuje, iż  każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito