Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Komunikat w sprawie zmiany we wzorze Wniosku o dofinansowanie oraz Instrukcji do wniosku dla konkursu 1/1.2/2017 INNOCHEM

15-02-2017
Uprzejmie informujemy o zmianach w zasadach współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach  projektów realizowanych ze środków programów sektorowych w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zgodnie z kryterium formalnym „Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, podmiot zagraniczny nie może być uznawany za wnioskodawcę, a tym samym być konsorcjantem w projekcie. Jego koszty nie mogą być uznawane za kwalifikowalne, a co za tym idzie – wykazywane we wniosku.
 
W związku z powyższym, dane dotyczące partnera zagranicznego nie mogą być ujmowane w cz. II „Wnioskodawca” wniosku o dofinansowanie, dlatego z wzoru wniosku usunięte zostało pytanie „Czy Członek konsorcjum jest podmiotem zagranicznym?”. W konsekwencji, odpowiednio zmodyfikowano też Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie. Nie oznacza to jednak wykluczenia współpracy z podmiotem zagranicznym w ramach projektu jako podwykonawcą.
 
Ponadto, w „Oświadczeniach” cz. VIII wzoru wniosku o dofinansowanie zaktualizowano przypis dolny dotyczący terminu składania załącznika nr 9 do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu, tj. „Analizy zgodności projektu z polityką ochrony środowiska”. Złożenie ww. formularza (w zakresie części 1-5) powinno nastąpić przed rozpoczęciem tego etapu projektu, który obejmuje przedsięwzięcie w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2016, poz.  353 z późn.zm.), a nie przedsięwzięcie objęte wymogiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
Prosimy o zapoznanie się ze zmienionymi dokumentami.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito