Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zakończenie oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach programu INNOCHEM Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” Konkurs 1/1.2/2017

27-07-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach  Programu sektorowego INNOCHEM (konkurs 1/1.2/2017/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020.
 
W ramach II konkursu wpłynęło 40 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 188 035 370,52 zł. Do pierwszego etapu oceny merytorycznej zostało przekazanych 40 wniosków, natomiast do drugiego etapu (ocena panelowa) przekazano 29 wniosków.
 
W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 17 projektów zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinansowania. Projekty te osiągnęły minimalne progi w poszczególnych kryteriach oraz uzyskały sumaryczną ocenę na poziomie co najmniej 15 punktów. 23 projekty nie otrzymały rekomendacji do dofinansowania ze względu na niespełnienie kryteriów i/lub nieuzyskanie minimalnej liczby punktów.
 
Łączna kwota dofinansowania projektów wybranych do dofinansowania wynosi 72 643 213,82 zł.
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito