Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Dane kontaktowe wehikułów inwestycyjnych BRIdge Alfa

24-05-2017
Pragniemy poinformować, że zgodnie z regulaminem działania wehikułów inwestycyjnych BRIdge Alfa możliwe jest samodzielne zgłaszanie projektów przez naukowców. Zachęcamy do kontaktu z funduszami...
więcej

Zwiększenie alokacji środków przewidzianych na dofinansowanie projektów finansowanych w konkursie nr 1/1.3.1/2016

24-05-2017
Uprzejmie informujemy o zwiększeniu alokacji środków przewidzianych na dofinansowanie projektów finansowanych w konkursie nr 1/1.3.1/2016 organizowanym w ramach PO IR 2014-2020 Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa...
więcej

Zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach poddziałania 1.3.1. "Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”

19-10-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach Działania 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1
więcej

Informacja dotycząca terminu podania wyników oceny merytorycznej Projektów złożonych w ramach poddziałania 1.3.1. "Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”

03-10-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że Lista Projektów Grantowych rekomendowanych do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej do końca października br.
więcej

Informacja o przedłużeniu terminu przeprowadzenia oceny merytorycznej w konkursie nr 1/1.3.1/2016 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa PO IR 2014-2020

23-08-2016
Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi, które zaszły w ostatnim czasie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju został przedłużony termin na przeprowadzenie oceny merytorycznej w konkursie nr 1/1.3.1/2016...
więcej
1  2  3    

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito