Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Aktualizacja Listy rankingowej w ramach konkursu 1/1.3.1/2017 BRIdge Alfa

11-05-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że w związku z przeprowadzeniem ponownej oceny wniosków, po procedurze odwoławczej, w ramach konkursu 1/1.3.1/2017 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych...
więcej

Konkurs 1/1.3.1/2017 BRIdge Alfa – aktualizacja Listy projektów rekomendowanych do dofinansowania

21-12-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że alokacja środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w konkursie nr 1/1.3.1/2017 organizowanym w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych...
więcej

Zakończenie oceny wniosków złożonych w Konkursie 1/1.3.1/2017 w ramach Poddziałania 1.3.1. "Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”

07-12-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach Działania 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych...
więcej

Informacja na temat spotkań z Wnioskodawcami w ramach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w konkursie nr 1/1.3.1/2017/POIR „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa”

10-11-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, że zgodnie z § 10 ust. 9-10 Regulaminu przeprowadzania konkursu , elementem oceny wniosków ocenionych pozytywnie przez Panel Ekspertów, jest spotkanie Panelu z Wnioskodawcą.
więcej

Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr 1/1.3.1/2017 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa PO IR 2014-2020

08-11-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, iż jako Instytucja Pośrednicząca, zakończyło ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie Działanie 1.3.: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1 : Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed...
więcej
1  2  3    

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito