Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Konkurs 1/1.3.1/2017 - komunikat w sprawie budżetu operacyjnego Ścieżka B

12-09-2017
Szanowni Państwo, pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z dokumentacją Konkursu 1/1.3.1/2017 Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 §5 ust. 5 i 6, Budżet Operacyjny (bez Wkładu Inwestorów) rozliczany jest stawką ryczałtową w wysokości 20 % kosztów bezpośrednich ponoszonych z Budżetu Inwestycyjnego (bez Wkładu Inwestorów, tj. Wsparcia) i stanowi pomoc publiczną, w związku z powyższym nie może przekraczać wymienionych limitów:
 
  1. 1,6  mln EUR (słownie: jeden milion sześćset tysięcy euro) w przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego  w dniu udzielenia pomocy, dla Funduszu prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium poza województwem mazowieckim potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru,
  2. 1,2  mln EUR (słownie: jeden milion dwieście tysięcy euro) w przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, dla Funduszu prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium województwa mazowieckiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito