Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zmiany dokumentacji w konkursie POIR 1.3.1/2017

14-09-2017
Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w uzgodnieniu z Ministerstwem Rozwoju i Finansów, przygotowało zmiany w dokumentacji konkursu 1.3.1/2017. Zmiany te mają na celu zaadresowanie podnoszonych przez potencjalnych wnioskodawców trudności związanych z uregulowaniami prawnymi ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi dotyczącymi działalności ZASI i ASI.
 
W związku z powyższym w ogłoszeniu o konkursie opublikowano zmieniony wzór Umowy o dofinansowanie dla Ścieżek A oraz B (roboczo zwane „Alfa Plus”). Wspomniana zmiana powinna pomóc w zakresie wyboru formy podmiotu zgłaszanego do konkursu i pogodzenia zobowiązań związanych z umowami o dofinansowanie w ramach programu Bridge Alfa z wymogami przepisów o działalności ZASI.
 
Dotychczas w konkursie mogły w praktyce startować następujące podmioty:
 1. podmioty, które w wykonaniu umowy o dofinansowanie nie będą podlegać ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tzn. nie wypełnią definicji ASI, która wymaga zarządzania przez zarządzającego ASI posiadającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego albo wpis do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego);
 2. podmioty, które:
  • w wykonaniu umowy o dofinansowanie będą podlegać ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (wypełniają definicję ASI) i
  • są już zarządzane przez zarządzającego ASI, który prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, wpisu do rejestru lub przepisów przejściowych do nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, która weszła w życie 4 czerwca 2016 r.;
 3. podmioty, które:
  • w wykonaniu umowy o dofinansowanie będą podlegać ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (wypełniają definicję ASI),
  • nie posiadają zarządzającego ASI, który prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, wpisu do rejestru lub przepisów przejściowych do nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, która weszła w życie 4 czerwca 2016 r.,
  • w trakcie wykonywania umowy o dofinansowanie, zanim swoją działalnością wypełnią ustawową definicję ASI, wejdą pod zarządzanie takiego zarządzającego ASI (możliwość dotyczy Wnioskodawców w formie spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych).
    
Zmiana Umowy („Alfa Plus”) do powyższego katalogu potencjalnych Wnioskodawców dodaje czwartą grupę podmiotów. Wskutek dokonanej zmiany Wnioskodawca, z którym zostanie zawarta umowa o dofinansowanie, będzie miał możliwość w trakcie wykonywania umowy do dostosowania swojej działalności do wymogów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zmiana pozwala przede wszystkim na dokonywanie Inwestycji nie bezpośrednio przez Beneficjenta, ale przez utworzoną i zarządzaną przez niego ASI. Zmieniona umowa o dofinansowanie przewiduje, że Beneficjent niespełniający w dniu jej podpisania wymogów przepisów o zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będzie miał 6 miesięcy, od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, do dostosowania się do ich wymogów. Do tego czasu wszelkie świadczenia na jego rzecz (dofinansowanie) są zawieszone, a przekroczenie wskazanego terminu uprawnia NCBR do rozwiązania umowy o dofinansowanie.
 
Powyższe w praktyce oznacza, że w konkursie będą mogli uczestniczyć Wnioskodawcy będący spółkami akcyjnymi lub spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy uzyskają wymagane ustawowo uprawnienia do działania w charakterze zarządzającego ASI, a następnie uzyskają wpis do rejestru przedsiębiorców KRS ASI w formie spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, by w końcu dokonywać dofinansowania Grantobiorców w formie Wsparcia bezpośrednio przez podmiot będący stroną umowy z NCBR oraz w formie Inwestycji pośrednio przez zarządzaną przez siebie ASI.
 
Będący stroną o dofinansowanie „Fundusz Alfa” w modelu „Alfa Plus” docelowo nie będzie funduszem inwestycyjnym w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ale zarządzającym ASI.
 
W związku z dokonaną zmianą, która wchodzi w życie z dniem 13 września 2017 r., przedłużono nabór wniosków do dnia 16 października 2017 r., aby umożliwić udział w konkursie Wnioskodawców, którzy planują skorzystać ze struktury „Alfa Plus”.
 
Pełna dokumentacja konkursu znajduje się pod adresem:
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito