Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zakończenie oceny wniosków złożonych w Konkursie 1/1.3.1/2017 w ramach Poddziałania 1.3.1. "Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”

07-12-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach Działania 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1.: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 
Spośród 98 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu, 66 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Podczas pierwszego etapu oceny merytorycznej, 52 wnioski zostały ocenione pozytywnie i ostatecznie po spotkaniach z Wnioskodawcami, ocenę pozytywną otrzymały 44 projekty, na łączną kwotę dofinansowania 1 438 120 671,78 zł.
 
Do dofinansowania zostało rekomendowanych 28 Projektów Grantowych na kwotę 922 942 998,60 zł. 
 
Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §11 ust. 6 Regulaminu przeprowadzania konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu Grantowego. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito