Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Opis programu

drukuj
A A A
Wspólne Przedsięwzięcie SYNChem jest wynikiem podpisania 21 lipca 2015 roku Porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a firmą Synthos S.A. Program ten polega na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych nad nową generacją produktów z obszarów przemysłu chemicznego, kluczowych z punktu widzenia firmy Synthos S.A. (Partnera Wspólnego Przedsięwzięcia). 
 
W ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem realizowane są działania na rzecz opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, materiałów i wyrobów, celem podniesienia innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze przemysłu chemicznego w perspektywie roku 2023. 
 
Zadaniem programu jest zarówno ukierunkowanie aktywności jednostek naukowych na realizację prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi w obszarach wskazanych przez Synthos S.A., jak również stymulowanie wzrostu zaangażowania przedsiębiorców w finansowanie prac badawczo-rozwojowych w branży chemicznej.
 
Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu zostały zdefiniowane przez Synthos S.A. i będą one dotyczyć:
 
  • nowoczesnych i ekologicznych antydegradantów oraz innych chemikaliów dla przetwórstwa kauczuków, elastomerów i tworzyw;
  • wysokosprawnych elastomerów, tworzyw, włókien i materiałów kompozytowych dla przemysłu i medycyny;
  • efektywnych ekonomicznie technologii produkcji chemikaliów specjalistycznych z surowców odnawialnych;
  • nowoczesnych środków ochrony roślin, w tym bio-pestycydów.
 
 
Ze strony NCBR kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem to 15 mln zł. Tę samą kwotę inwestuje Partner WP SYNChem, w konsekwencji czego budżet pierwszego, pilotażowego konkursu wynosi 30 mln zł.
 
Beneficjentami programu mogą być:
 
1) konsorcja dwóch jednostek naukowych 
lub 
2) konsorcja, w skład których wchodzi jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014 r.
 
 
Koordynator programu:
 
Karolina Madrak
Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami
tel. + 48 22 39 07 135
e-mail:
 
Kontakt:
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito