Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Opis programu

drukuj
A A A

OPIS WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA BRIK

Wspólne Przedsięwzięcie pn. „BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej” to program wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej realizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
Głównym celem Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego do roku 2026. Ponadto realizacja programu ma przyczynić się do:
 • wzrostu aktywności B+R  w obszarze infrastruktury kolejowej;
 • wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w przedmiotowym obszarze;
 • poprawy efektywności eksploatacji i zarządzania infrastrukturą kolejową;
 • zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko.
 
Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK zostały zdefiniowane przez PKP PLK S.A., są to:
 1. Digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego
 2. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko
 3. Zwiększenie dostępności i trwałości obiektów związanych z obsługą podróżnych
 4. Zwiększenie odporności infrastruktury kolejowej na czynniki klimatyczne i ingerencję osób trzecich
 5. Usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej
 
Wkład w budżet programu ze strony NCBR oraz PKP PLK S.A. wynosi po 25 mln zł, w związku z czym całkowity budżet Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK to 50 mln zł.
Program jest dedykowany konsorcjom w skład których wchodzą:
 • co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo;
LUB
 • co najmniej dwie jednostki naukowe. 
 
 
Koordynator ze strony NCBR:
 
Jakub Murawski
Dział Zarządzania Programami
tel.: +48 (22) 39 07 171
tel. kom.: +48 519 683 989 
e-mail:
 
Koordynator Operacyjny ze strony PKP PLK S.A.:
 
Piotr Pszczółkowski
Biuro Strategii i Rozwoju
tel. kom.: +48 728 418 536
e-mail:
 
Kontakt e-mail:
 
 
Pliki do pobrania:
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito