Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Korekta listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w konkursie 1/4.1.2/2016 w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” PO IR, 2014-2020 – po rozstrzygnięciu protestów

28-03-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 dokonuje korekty listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do wsparcia w konkursie 1/4.1.2/2016 Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2...
więcej

Zakończenie procedury odwoławczej w związku z protestami wniesionymi od wyników ocen projektów złożonych w konkursie 1/4.1.2/2016 w ramach Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” PO IR, 2014-2020

23-03-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w ramach konkursu 1/4.1.2/2016 Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”...
więcej

Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie dla Konkursu nr 1 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

06-12-2016
Uprzejmie informujemy o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie w ramach Konkursu nr 1 w Poddziałaniu 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”. Niewielkim zmianom uległ § 19 (dotyczący zabezpieczeń umowy). Usunięto również jeden z załączników do umowy (zaświadczenie z banku).
więcej

Informacja o zakończonej ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie 1/ 4.1.2/2016 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

27-10-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w konkursie 1/4.1.2/2016 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2...
więcej

Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie 1/4.1.2/2016/POIR

13-09-2016
Uprzejmie informuję, iż Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie 1/4.1.2/2016/POIR. Ocena odbyła się zgodnie z pkt. II Regulaminu Komisji Oceny Projektów dla konkursu 1/4.1.2/2016 PO IR.
więcej
1  2    

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito