Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Komunikat w sprawie projektów niewybranych do dofinansowania w konkursie nr 1/4.1.2/2017/POIR, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „ Regionalne agendy naukowo-badawcze”

04-07-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 informuje, iż w wyniku podjętych przez IP działań projekty niewybrane do dofinansowania ze względu na wyczerpanie alokacji w kopercie regionów lepiej rozwiniętych (LR) zostaną objęte wsparciem...
więcej

Zbiorcza lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania w konkursie nr 1/4.1.2/2017/PO IR, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, trwającym od 12 czerwca do 12 września 2017

02-07-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 publikuje zbiorczą listę projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania po trzech etapach konkursu nr 1/4.1.2/2017 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”...
więcej

Aktualizacja listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w 3 etapie konkursu 1/4.1.2/2017 Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” w wyniku procedury odwoławczej

18-06-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 aktualizuje listę projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do wsparcia w trzecim etapie konkursu 1/4.1.2/2017 w zawiązku z rozpatrzeniem protestu i ponowną oceną jednego wniosku.
więcej

Aktualizacja listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w trzecim etapie konkursu 1/4.1.2/2017 Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

21-02-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 aktualizuje listę projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do wsparcia w trzecim etapie konkursu 1/4.1.2/2017 w zawiązku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o ponowną analizę sytuacji...
więcej

Komunikat w sprawie wniosków nierekomendowanych do dofinansowania w trzecim etapie konkursu 1/4.1.2/2017 RANB z uwagi na wyczerpanie alokacji dla regionów lepiej rozwiniętych (województwo mazowieckie)

15-02-2018
Zgodnie z komunikatem z dnia 21 grudnia 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 prowadzi działania zmierzające do zwiększenia alokacji dla regionów lepiej rozwiniętych tj. województwa mazowieckiego w trzecim etapie konkursu 1/4.1.2/201
więcej
1  2  3  4  5    

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito