Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Informacja o terminie paneli po trzecim etapie konkursu 1/4.1.2/2017 w ramach Poddziałania 4.1.2 POIR „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

11-10-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż panele po trzecim etapie konkursu 1/4.1.2/2017 odbędą się w dniach 20-24 listopada 2017 roku.  
 
Wnioskodawcę podczas spotkania panelowego mogą reprezentować maksymalnie trzy osoby posiadające pełną wiedzę o projekcie będącym przedmiotem oceny. Podczas spotkania nie istnieje możliwość reprezentowania Wnioskodawcy przez przedstawicieli firm doradczych.
 
Informacja o dacie oraz miejscu spotkania panelowego przesyłana jest Wnioskodawcy drogą elektroniczną nie później niż 5 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem. Niestawienie się Wnioskodawcy na spotkaniu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem wniosku o dofinansowanie z dalszej oceny. Wyznaczony termin spotkania nie może ulec zmianie na wniosek Wnioskodawcy z wyjątkiem przypadków losowych - niezależnych od Wnioskodawcy - przy czym kolejny wyznaczony termin spotkania nie może wpłynąć na datę rozstrzygnięcia etapu konkursu.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito