Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Komunikat w sprawie projektów niewybranych do dofinansowania w konkursie nr 1/4.1.2/2017/POIR, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „ Regionalne agendy naukowo-badawcze”

04-07-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca (dalej: IP) dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 informuje, iż w wyniku podjętych przez IP działań projekty niewybrane do dofinansowania ze względu na wyczerpanie alokacji w kopercie regionów lepiej rozwiniętych (LR) zostaną objęte wsparciem w ramach środków z dotacji celowej.
 
Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przesłane indywidualne do wszystkich zainteresowanych podmiotów.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito