Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs_1/4.1.4/ 2015

drukuj
A A A
Dokumentacja dla Konkursu nr 1 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR w 2015 r.:
 
DOKUMENTY PODSTAWOWE:
 
5.   Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
 
8.   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.- Uwaga: zaktualizowany dokument.
9.   Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP. - Uwaga: zaktualizowany dokument.
 
 
DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:
 
 
DOKUMENTY DODATKOWE:
 
 1. Nomenklatura dla analizy i porównań programów NABS.
 2. Wykaz dziedzin nauki i technik według klasyfikacji OECD.
 3. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 4. Rozporządzenie KE nr 651_2014.
 5. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 7. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 8. Ustawa wdrożeniowa.
 9. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301_2013 z dnia 17.12.2013 r.
 10. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303_2013 z 17.12.2013 r.
 11. Dyrektywa 2003/87/WE.
 12. Klasyfikacja MAE.
 13. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP.
 
UMOWA O DOFINANSOWANIE:
 
 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu - dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum,

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA
 

 

KONTAKT

 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach  Działania 4.1, Poddziałania 4.1.4 można przesyłać na następujące adresy mailowe:

 

 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet Projektu) na adres mailowy: .
 • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: .

 

FAQ

 

REALIZACJA PROJEKTU

 

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.
 
 
 
 
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito