Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zakończenie procedury odwoławczej w związku z protestami wniesionymi od wyników ocen projektów złożonych w pierwszym konkursie w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” PO IR, 2014-2020

20-06-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w pierwszym konkursie w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”...
więcej

Aktualizacja listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania wkonkursie nr 1 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

17-03-2016
Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 marca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaakceptowało listę projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania ze zmianą statusu 3 projektów nierekomendowanych do dofinansowania ze względu na wyczerpanie alokacji kategorii regionów lepiej...
więcej

Informacja o zakończonej ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr 1 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

17-02-2016
Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę merytoryczną wniosków złożonych w konkursie nr 1 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.
więcej

Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr 1 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

30-12-2015
Uprzejmie informuję, iż Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie nr 1 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020...
więcej

Informacja o liczbie wniosków złożonych w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” PO IR

24-11-2015
Uprzejmie informujemy iż w ramach zakończonego 19 listopada 2015 r. naboru wniosków w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4. „Projekty aplikacyjne” PO IR wpłynęło 140 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 646 759 494,68 PLN.
więcej
1  2  3    

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito