Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Informacja o zakończonej ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr 1 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

17-02-2016
Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę merytoryczną  wniosków złożonych w konkursie nr 1 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Ocena odbyła się zgodnie z pkt. III Regulaminu Komisji Oceny Projektów dla konkursu 1/4.1.4/2015 PO IR.
 
W pierwszym konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” wpłynęło 140 wniosków. Do oceny merytorycznej skierowanych zostało 136 wniosków.
 
Zgodnie z ww. Regulaminem oceny merytorycznej II etapu dokonali niezależni eksperci oceniający projekty w zakresie  naukowo-technologicznym oraz gospodarczo-biznesowym. Do udziału w kolejnym etapie oceny merytorycznej (III etap oceny) prowadzonej przez Panel ekspertów zakwalifikowane zostały 53 wnioski.
 
W wyniku oceny merytorycznej przeprowadzonej przez Panel ekspertów rekomendowanych do dofinansowania zostało 15  projektów. Ze względu na wyczerpanie alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych 3 projekty nie zostały rekomendowane do dofinansowania pomimo uzyskania wymaganej liczby punktów.
 
Wnioskowana kwota dofinansowania projektów rekomendowanych do dofinansowania to 73 660 273,83 PLN.
 
Instytucja Pośrednicząca  informuje, iż  zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania konkursu, pisemnie powiadomi każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito