Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Konkurs nr 1/4.1.4/2016/POIR - lista członków Komisji Oceny Projektów

15-01-2018
W związku z zakończeniem konkursu nr 1/4.1.4/2016/POIR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.
więcej

Aktualizacja suplementu listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w konkursie w ramach Działania 4.1. ” Badania naukowe i prace rozwojowe” Podziałanie 4.1.4. „Projekty aplikacyjne” PO IR 2014-2020

27-06-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 dokonuje korekty listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do wsparcia w konkursie 1/4.1.4/2016 Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4. „Projekty aplikacyjne”
więcej

Zakończenie procedury odwoławczej w związku z protestami wniesionymi od wyników ocen projektów złożonych w konkursie 1/4.1.4/2016 w ramach Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” PO IR, 2014-2020

15-05-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w ramach konkursu 1/4.1.4/2016 Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4...
więcej

Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie dla konkursu w ramach podziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

02-02-2017
Uprzejmie informujemy o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie w ramach konkursu w poddziałaniu 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”. Zasadnicze zmiany w dokumencie dotyczą wyliczania ryczałtu dla kosztów ogólnych (§ 10 umowy), korekty § 19 (dotyczącego zabezpieczenia umowy)
więcej

Informacja o zakończonej ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr 1/4.1.4/2016 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,

01-02-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w konkursie 1/4.1.4/2016 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”
więcej
1  2    

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito