Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zakończenie procedury odwoławczej w związku z protestami wniesionymi od wyników ocen merytorycznych projektów złożonych w konkursie 2/1.1.1/2015 Szybka ścieżka (dotyczy protestów, które wpłynęły do Instytucji Pośredniczącej po 9 czerwca br.)

28-09-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w ramach konkursu 2/1.1.1/2015 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"
więcej

Częściowe zakończenie procedury odwoławczej w związku z protestami wniesionymi od wyników ocen projektów złożonych w konkursie 2/1.1.1/2015 Szybka ścieżka (dotyczy protestów, które wpłynęły do Instytucji Pośredniczącej do 9 czerwca br.)

18-07-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została częściowo zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w ramach konkursu 2/1.1.1/2015 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1...
więcej

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie 2/1.1.1/2015 "Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw

29-02-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w konkursie 2/1.1.1/2015 "Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"...
więcej

Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie 2/1.1.1/2015 "SZYBKA ŚCIEŻKA" dla dużych przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

21-01-2016
Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę pod względem spełnienia wymogów formalnych wniosków złożonych w konkursie 2/1.1.1/2015 "SZYBKA ŚCIEŻKA" dla dużych przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
więcej

Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie 2/1.1.1/2015 "SZYBKA ŚCIEŻKA" dla dużych przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

01-12-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w konkursie 2/1.1.1/2015 "SZYBKA ŚCIEŻKA" dla dużych przedsiębiorstw wpłynęło 114 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 562 708 672,27 PLN, z czego kwota 212 617 868,64 PLN przypada na projekty zlokalizowane...
więcej
1  2  3  4    

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito