Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie 2/1.1.1/2015 "Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw

29-02-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w konkursie 2/1.1.1/2015 "Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
 
W ramach konkursu dokonano oceny merytorycznej 114 wniosków (tj. wszystkich wniosków, które zostały złożone).
 
Do dofinansowania zostało rekomendowanych 12 projektów, z których:
 
  • 2 to projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim,
  • 10 to projekty zlokalizowane w województwie innym niż mazowieckie.
 
Łączna kwota dofinansowania dla ww. projektów wynosi 146 283 566,90 PLN, z czego:
 
  • 40 115 569,40 PLN to łączna kwota dofinansowania dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim;
  • 106 167 997,50 PLN to łączna kwota dofinansowania dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.
 
Instytucja Pośrednicząca  informuje, iż  zgodnie z §11 ust. 5 Regulaminu przeprowadzania konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito