Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Lista członków Komisji Oceny Projektów

13-07-2018
W związku z zakończeniem konkursu nr 2/1.1.1/2017 - Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorców, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.
więcej

Zakończenie procedury odwoławczej w związku z protestami wniesionymi od wyników ocen merytorycznych projektów złożonych w czerwcowym etapie naboru w ramach konkursu 2/1.1.1/2017 Szybka ścieżka – etap czerwcowy

07-12-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w ramach konkursu 2/1.1.1/2017 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”
więcej

Zakończenie procedury odwoławczej w związku z protestami wniesionymi od wyników ocen merytorycznych projektów złożonych w majowym etapie naboru w ramach konkursu 2/1.1.1/2017 Szybka ścieżka – etap majowy

06-11-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w ramach konkursu 2/1.1.1/2017 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe...
więcej

Zakończenie oceny wniosków złożonych w konkursie nr 2/1.1.1/2017 - konkurs dla przedsiębiorców dużych (etap czerwcowy)

28-09-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w IV etapie konkursu nr 2/1.1.1/2017 od 01.06.2017 r. do 30.06.2017 r. Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”...
więcej

Komunikat w sprawie zwiększenia alokacji na konkurs 2/1.1.1/2017 Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorców

27-09-2017
Instytucja Pośrednicząca uprzejmie informuje, że została zwiększona kwota alokacji na konkurs z kwoty 400 000 000,00 zł do kwoty 697 770 519,25 zł.
więcej
1  2  3  4    

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito