Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zakończenie oceny wniosków złożonych w czwartym etapie naboru, trwającym od 1 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r., w ramach konkursu 3/1.1.1/2016 „Szybka ścieżka”

16-03-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w czwartym etapie naboru w ramach konkursu 3/1.1.1/2016 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
 
Spośród 229 wniosków, które wpłynęły w ramach czwartego etapu konkursu, dokonano oceny merytorycznej 214 wniosków.
 
Do dofinansowania zostały rekomendowane 42 projekty (7 zlokalizowanych w województwie mazowieckim, 35 zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie).
 
Łączna kwota dofinansowania dla ww. projektów wynosi 210 148 009,33 zł.
 
Po czwartym etapie naboru pozostała kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2016 r. dla Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1 wynosi 406 576 946,64 zł
(12 126 533,65 zł dla województw lepiej rozwiniętych oraz 394 450 412,99 zł dla województw słabiej rozwiniętych).
 
Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §13 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito