Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zakończenie drugiej tury procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami od wyników ocen merytorycznych projektów złożonych w grudniowym etapie naboru konkursu 3/1.1.1/2016 Szybka ścieżka

13-07-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w grudniowym etapie naboru w ramach konkursu 3/1.1.1/2016 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (dot. protestów, które wpłynęły do IP w terminie od 02.05.2017 r. do 25.05.2017 r.).
 
W terminie od 02 maja 2017 r. do 25 maja 2017 r. wpłynęło 14 protestów, dla których dokonano oceny merytorycznej:
  • 13 projektów nie zostało rekomendowanych do dofinansowania;
  • 1 z ocenianych projektów na prośbę Wnioskodawcy został wycofany z procedury odwoławczej.

 

Po grudniowym etapie naboru oraz po zakończeniu procedury odwoławczej pozostała kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2016 r. 
dla Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1 wynosi 366 830 055,15 zł (12 126 533,65 zł dla województw lepiej rozwiniętych oraz 354 703 521,50 zł dla województw słabiej rozwiniętych).
 
Instytucja Pośrednicząca  informuje, iż  każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito