Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zakończenie oceny projektów skierowanych w wyniku procedury odwoławczej do właściwego etapu oceny w związku z wniesionymi protestami od wyników ocen merytorycznych projektów złożonych w grudniowym etapie naboru konkursu 3/1.1.1/2016 Szybka ścieżka

10-08-2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona ocena projektów skierowanych  wyniku procedury odwoławczej
do właściwego etapu oceny w związku z wniesionymi protestami od wyników ocen merytorycznych projektów złożonych w grudniowym etapie naboru w ramach konkursu 3/1.1.1/2016 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (dot. protestu, który wpłynął w dniu 14 kwietnia 2017 r.)
 
Projekt oceniany w ramach tej procedury nie został rekomendowany do dofinansowania.
 
Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §13 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania konkursu, pisemnie poinformuje Wnioskodawcę o wyniku oceny jego projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito