Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zakończenie oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach programu INNOCHEM Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” Konkurs 3/1.2/2015

30-05-2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w konkursie 3/1.2/2015/POIR w ramach  Programu sektorowego INNOCHEM, finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu, kwota na dofinansowanie projektów w przedmiotowym konkursie ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020 wynosi  120 000 000 zł.

 

W ramach I konkursu wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 188 558 085,59 zł , przy 305 235 719,84 zł wartości kosztów kwalifikowanych.

 

Do pierwszego etapu oceny merytorycznej skierowano 45 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 163 236 434,43 zł.

 

W wyniku oceny panelowej (II etap oceny merytorycznej) 27 projektów zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinansowania. Projekty te osiągnęły minimalne progi dla poszczególnych kryteriów oraz uzyskały sumaryczną ocenę na poziomie co najmniej 15 punktów. Łączna kwota dofinansowania projektów zakwalifikowanych do dofinansowania to 99 580 825,36 zł.

 

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito