Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zakończenie oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach programu INNOSBZ Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” Konkurs 4/1.2/2016

07-10-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w konkursie 4/1.2/2016/POIR w ramach  Programu sektorowego INNOSBZ, finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020.
 
Zgodnie z Regulaminem konkursu, kwota na dofinansowanie projektów w przedmiotowym konkursie ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020 wynosi 50 000 000 zł (w tym: Grupa I: 35 mln zł, Grupa II: 15 mln zł).
 
W ramach I konkursu wpłynęło 17 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 74 346 525,85 zł (w tym: Grupa I: 46 004 972,40 zł, Grupa II: 28 341 553,45 zł).
 
Do pierwszego etapu oceny merytorycznej skierowano 14 wniosków na łączną kwotę dofinansowania  53 382 225,49 zł (w tym: Grupa I: 41 849 197,04 zł, Grupa II: 11 533 028,45 zł).
 
W wyniku oceny panelowej (II etap oceny merytorycznej) 11 projektów (w tym: Grupa I: 6 projektów, Grupa II: 5 projektów) zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinansowania. Projekty te osiągnęły minimalne progi dla poszczególnych kryteriów oraz uzyskały sumaryczną ocenę na poziomie co najmniej 15 punktów. Łączna kwota dofinansowania projektów zakwalifikowanych do dofinansowania to 41 972 039,71 zł (w tym: Grupa I: 30 439 011,26 zł, Grupa II: 11 533 028,45 zł).

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito