Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zakończenie oceny wniosków złożonych w trzecim etapie naboru, trwającym od 1 grudnia 2017 r. do 29 grudnia 2017 r., w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka”

17-05-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w trzecim etapie naboru w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"...
więcej

Aktualizacja listy z drugiego etapu naboru, trwającym od 1 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r., w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka”

17-05-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że środki przewidziane na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w regionach lepiej rozwiniętych w konkursie nr 5/1.1.1/2017 w ramach Działania 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"...
więcej

Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu Przeprowadzania Konkursu nr 5/1.1.1/2017/POIR Szybka ścieżka MŚP

17-05-2018
Uprzejmie informujemy o zmianie alokacji na konkurs. Zmiana została wprowadzona w § 5 ust. 1 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu, który otrzymuje brzmienie...
więcej

Zakończenie procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami od wyników ocen merytorycznych projektów złożonych w listopadowym etapie naboru konkursu 5/1.1.1/2017 Szybka ścieżka (dot. protestów, które wpłynęły do IP w okresie od 28.02. - 27.03.18)

16-05-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w listopadowym etapie naboru w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"...
więcej

Informacja o planowanym terminie opublikowania listy rankingowej z grudniowego etapu konkursu 5/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

30-04-2018
W związku z koniecznością zmiany alokacji dla ww. konkursu czas oczekiwania na publikację listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania z naboru grudniowego został wydłużony. Po uzyskaniu zgody, Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie opublikuje listy.
więcej
1  2  3  4  5    6

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito