Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zakończenie procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami od wyników ocen merytorycznych projektów złożonych w listopadowym etapie naboru konkursu 5/1.1.1/2017 Szybka ścieżka (dot. protestów, które wpłynęły do IP w okresie od 28.02. - 27.03.18)

16-05-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych 
w listopadowym etapie naboru w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
 
W terminie od 28.02.2018r. do 27.03.2018r. wpłynęło 10 protestów, w których dokonano oceny merytorycznej: 
  • do dofinansowania został rekomendowany 1 projekt, zlokalizowany w województwie innym niż mazowieckie na kwotę dofinansowania: 9 796 904,11 PLN;
  • 8 projektów nie zostało uwzględnionych;
  • 1 projekt pozostawiono bez rozpatrzenia.
 
Instytucja Pośrednicząca  informuje, iż  każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 
Projekty skierowane w wyniku procedury odwoławczej do etapu oceny merytorycznej zostaną ocenione w terminie zgodnym z Regulaminem konkursu dla oceny merytorycznej projektów.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito