Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zakończenie oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach programu GameINN Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” Konkurs 5/1.2/2017/POIR

04-10-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca informuje, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach  Programu sektorowego GameINN (konkurs 5/1.2/2017/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020.
 
W ramach II konkursu do NCBR wpłynęło 90 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 235 180 397,25 zł. Do pierwszego etapu oceny merytorycznej zostało skierowanych 88 wniosków, natomiast do drugiego etapu (ocena panelowa) przekazano 60 wniosków.
 
W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 38 projektów zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinansowania. Projekty te osiągnęły minimalne progi w poszczególnych kryteriach oraz uzyskały sumaryczną ocenę na poziomie co najmniej 15 punktów.
49 projektów nie otrzymało rekomendacji dofinansowania ze względu na niespełnienie kryteriów i/lub nieuzyskanie minimalnej liczby punktów, 1 projekt został wycofany.
 
Łączna kwota dofinansowania zakwalifikowanych projektów wynosi 92 761 010,58 zł.
 
 
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito