Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Komunikat w sprawie zmiany technicznej załącznika Lista dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 6/1.1.1/2017 Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów

11-04-2018
Uprzejmie informujemy, że w związku z wątpliwościami Wnioskodawców, w Liście dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, doprecyzowano, w jakich sytuacjach przed zawarciem umowy o dofinansowanie wymagane jest dostarczenie kopii zaświadczeń...
więcej

Informacja o planowanym terminie opublikowania listy rankingowej z grudniowego etapu konkursu 6/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

06-04-2018
W związku z koniecznością zwiększenia alokacji dla ww. konkursu czas oczekiwania na publikację listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania z naboru grudniowego został wydłużony. Po uzyskaniu zgody, Instytucja Pośrednicząca niezwłocznie opublikuje listy.
więcej

Zakończenie oceny wniosków złożonych w drugim etapie konkursu 6/1.1.1/2017 - konkurs dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów (etap listopadowy)

16-03-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w drugim etapie naboru w ramach konkursu 6/1.1.1/2017 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"...
więcej

Komunikat w sprawie zmian w dokumentacji dla konkursu 6/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw

16-03-2018
Uprzejmie informujemy, że w zwiększona została alokacja w ramach kategorii regionów słabiej rozwiniętych określona w Regulaminie przeprowadzania konkursu 6/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw.
więcej

Informacja o planowanym terminie opublikowania listy rankingowej z listopadowego etapu konkursu 6/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

12-03-2018
W związku z koniecznością akceptacji alokacji dla ww. konkursu czas oczekiwania na publikację listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania z naboru listopadowego został wydłużony. Po uzyskaniu akceptacji IP niezwłocznie opublikuje listy.
więcej
1  2  3  4  5    

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito