Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Komunikat w sprawie zmiany technicznej załącznika Lista dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 6/1.1.1/2017 Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów

08-03-2018
Uprzejmie informujemy, że w związku z wątpliwościami Wnioskodawców, w Liście dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, w części odnoszącej się do Wnioskodawcy/Lidera konsorcjum, uzupełniono informację o wymogu dostarczenia przez Wnioskodawcę/ Lidera konsorcjum następującego dokumentu:
 
a) Sprawozdania finansowe konsorcjanta za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości 
lub 
b) w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy oryginał albo kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty 
albo
c) Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości (jeśli dotyczy).
 
Dodatkowo doprecyzowano, w jakich sytuacjach przed zawarciem umowy o dofinansowanie wymagane jest dostarczenie kopii zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis.
 
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zaktualizowaną Listą dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito