Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs_7/1.2/2016_IUSER

drukuj
A A A
Dokumentacja dla Konkursu nr 7 w ramach Programu sektorowego „IUSER”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r.:
 
ZASADY KONKURSU:
1.   Ogłoszenie o konkursie - aktualizacja dokumentu
2.   Regulamin Przeprowadzania Konkursu - aktualizacja dokumentu
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie zaktualizowany dokument
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zaktualizowany dokument
 3. Sytuacja finansowa
 4. Oświadczenie o braku powiązań
 5. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

 

 
DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:
 1. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy
 2. Oświadczenie Konsorcjanta
 3. Informacje na potrzeby ewaluacji
 
UMOWA O DOFINANSOWANIE:
 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego samodzielnie (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 10.03.2017 r.)
 2. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 10.03.2017 r.)
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 4. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 
 
DOKUMENTY DODATKOWE:
 
 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: ,
 • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach, innych niż finansowe) na adres e-mail: oraz pod numerami telefonów: + 48 505 759 069, + 48 22 39 07 448.

 

FAQ

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito