Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach programu INNOSTAL Działanie 1.2 PO IR ”Sektorowe programy B+R” Konkurs 7/1.2/2017

23-01-2018
Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w II konkursie INNOSTAL w ramach Działania 1.2 ”Sektorowe programy B+R”.
 
Zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu wnioski zawierające uchybienia formalne lub oczywiste pomyłki podlegały jednokrotnemu uzupełnieniu/poprawie we wskazanym zakresie w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wyniku oceny formalnej.
 
W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej po uwzględnieniu korekt i uzupełnień dopuszczonych Regulaminem, z puli 26 złożonych wniosków, pozytywną ocenę formalną otrzymało 25 wniosków.
 
Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym zostały skierowane do II etapu oceny wniosków, tj. oceny merytorycznej.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito