Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Opis programu

drukuj
A A A
Głównym celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie roku 2023.
 
Program sektorowy PBSE został zainicjowany przez Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE). W odpowiedzi na skierowane przez NCBR do podmiotów zrzeszających przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki zaproszenie do składania ofert na przygotowanie studium wykonalności programu sektorowego, PKEE złożył w 2015 roku studium wykonalności programu sektorowego, będące jednocześnie wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego PBSE.
 
Cele szczegółowe programu to:
  1. Zwiększenie liczby innowacji w sektorze elektroenergetycznym
  2. Ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń generowanych przez przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetycznego
  3. Zwiększenie udział energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie paliwowym sektora elektroenergetycznego
  4. Zwiększenie efektywność energetycznej sektora oraz poziomu rozwoju obszaru inteligentnej energii
  5. Zwiększenie gotowości sektora do intensywnego rozwoju energetyki prosumenckiej
 
Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania Programu Sektorowego PBSE to: 
  • energetyka konwencjonalna,
  • energetyka odnawialna,
  • sieci elektroenergetyczne,
  • nowe produkty i usługi. 
 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach I konkursu PBSE to 150 mln zł.
 
Beneficjentami Programu mogą być przedsiębiorcy lub konsorcja składające się z przedsiębiorców.
 
Osoby do kontaktu:
 
Dorota Palijczuk
Sekcja Programów Sektorowych
Dział Zarządzania Programami
tel.: +48 22 39 07 158
tel. kom.: +48 785 661 473
e-mail: 
 
Grażyna Michalczyk-Brzezina
Sekcja Programów Sektorowych
Dział Zarządzania Programów 
tel.: +48 22 39 07 384
tel. kom.: 515 061 549
e-mail:
 
 
Kontakt e-mail:
 
 
Pliki do pobrania:
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito