Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Opis programu

drukuj
A A A
Głównym celem Programu Sektorowego INNOWACYJNY RECYKLING jest wzrost innowacyjności krajowego sektora recyklingu surowców mineralnych i drewna w perspektywie roku 2026.
 
Program sektorowy INNOWACYJNY RECYKLING został zainicjowany przez Izbę Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR). W odpowiedzi na skierowane przez NCBR do podmiotów zrzeszających przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki zaproszenie do składania ofert na przygotowanie studium wykonalności programu sektorowego, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu jako Lider Konsorcjum złożyła w 2015 roku studium wykonalności programu sektorowego, będące jednocześnie wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOWACYJNY RECYKLING.
 
Cele szczegółowe Programu to:
  1. Zwiększenie aktywności podmiotów z sektora recyklingu w zakresie działalności B+R.
  2. Zwiększenie liczby innowacji w sektorze recyklingu.
  3. Poprawa stanu środowiska naturalnego i wprowadzenie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi w produkcji.
 
Zakres tematyczny Programu obejmuje następujące obszary badawcze:
  • Odpady sektora metali nieżelaznych
  • Odpady wydobywcze z węgla kamiennego
  • Odpady ze szkła, ceramiki i materiałów budowlanych
  • Odpady drzewne
 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach I konkursu Programu wynosi 90 mln PLN.
 
Beneficjentami Programu mogą być przedsiębiorcy lub konsorcja składające się z przedsiębiorców.
 

Osoby do kontaktu:

Krystyna Kamińska
Sekcja Programów Sektorowych
Dział Zarządzania Programami
tel.: + 48 22 39 07 319
tel. kom.: +48 517 428 388
e-mail:
 

Kontakt e-mail:

 

Pliki do pobrania:

 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito