Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Aktualizacja listy z szóstego etapu konkursu nr 4/1.1.1/2017 – MSP – SEAL OF EXCELLENCE w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

16-05-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że w związku z przesunięciem środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w ramach województwa mazowieckiego w konkursie nr 4/1.1.1/2017 w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania.
 
W ramach naboru wpłynęły 3 wnioski, które następnie zostały poddane ocenie merytorycznej.
 
Do dofinansowania zostały rekomendowane 3 projekty, które zlokalizowane są w województwach mazowieckim, śląskim oraz podlaskim.
 
Łączna kwota dofinansowania dla projektów rekomendowanych do dofinansowania wynosi 6 036 063,45 zł.
 
Instytucja Pośrednicząca  informuje, iż zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito