Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Komunikat w sprawie zmiany we wzorze Wniosku o dofinansowanie oraz Instrukcji do wniosku dla konkursu 4/1.2/2017 WoodINN

15-02-2017
Uprzejmie informujemy o zmianach w zasadach współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach  projektów realizowanych ze środków programów sektorowych w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zgodnie z kryterium formalnym „Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, podmiot zagraniczny nie może być uznawany za wnioskodawcę, a tym samym być konsorcjantem w projekcie. Jego koszty nie mogą być uznawane za kwalifikowalne, a co za tym idzie – wykazywane we wniosku.
 
W związku z powyższym, dane dotyczące partnera zagranicznego nie mogą być ujmowane w cz. II „Wnioskodawca” wniosku o dofinansowanie, dlatego z wzoru wniosku usunięte zostało pytanie „Czy Członek konsorcjum jest podmiotem zagranicznym?”. W konsekwencji, odpowiednio zmodyfikowano też Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie. Nie oznacza to jednak wykluczenia współpracy z podmiotem zagranicznym w ramach projektu jako podwykonawcą.
 
Prosimy o zapoznanie się ze zmienionymi dokumentami.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito