Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Opis programu

drukuj
A A A
Głównym celem Programu sektorowego WoodINN jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora leśno-drzewnego i meblarskiego na arenie międzynarodowej w perspektywie roku 2026.
 
Program sektorowy WoodINN został zainicjowany przez partnerstwo Konsorcjum Podmiotów Kluczowych Technologii Drzewnych i Leśnych WOODSTRATEG oraz Konsorcjum przedsiębiorstw branży meblarskiej i instytutu naukowego. W odpowiedzi na skierowane przez NCBR do podmiotów zrzeszających przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki zaproszenie do składania ofert na przygotowanie studium wykonalności programu sektorowego PORTA KMI Poland Sp. z o.o. Sp.k. oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli jako liderzy partnerskich konsorcjów złożyli w roku 2016 studium wykonalności programu sektorowego, będące jednocześnie wnioskiem o ustanowienie Programu sektorowego WoodINN. 
 
 

Cele szczegółowe Programu to:

 
  1. Zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej podmiotów sektora leśno-drzewnego i meblarskiego
  2. Wzrost innowacji w sektorze leśno-drzewnym i meblarskim
  3. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko podmiotów sektora leśno-drzewnego i meblarskiego

 

Zakres tematyczny Programu obejmuje następujące obszary badawcze:

 
  • Nowoczesne surowce i materiały dla sektora leśno-drzewnego i meblarskiego
  • Innowacyjne produkty sektora leśno-drzewnego i meblarskiego o unikatowych i zaprojektowanych funkcjach i właściwościach użytkowych
  • Innowacyjne technologie produkcyjne i procesy wytwórcze w sektorze leśno-drzewnym i meblarskim
 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach I konkursu Programu wynosi 120 mln zł.
 
Beneficjentami Programu mogą być przedsiębiorcy lub konsorcja składające się z przedsiębiorców.
 

Osoby do kontaktu:

 
Krystyna Kamińska
Sekcja Programów Sektorowych
Dział Zarządzania Programami
tel.: + 48 22 39 07 319
tel. kom.: +48 517 428 388
e-mail: 
 

Kontakt e-mail:

 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito