Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Listy rankingowe

drukuj
A A A

Działanie 1.1

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Konkurs 1/1.1.1/2016

  • Aktualizacja listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – majowy etap naboru (III tura) - po rozstrzygnięciu protestów, które wpłynęły do Instytucji Pośredniczącej po 13 października br.).
Aktualizacja listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – lipcowy etap naboru (I tura - po rozstrzygnięciu protestów, których ocena formalna została zakończona do 27 grudnia 2016 r.

Konkurs 1/1.1.1/2015

Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Konkurs 1/1.2/ 2016_INNOTEXTILE

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

Poddziałanie 1.3.1. "Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”

Działanie 4.1

Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

Suplementy do list rankingowych

Działanie 1.1

Podziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Konkurs 1/1.1.1/2015

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Działanie 4.1

Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

Konkurs 1/4.1.4/2015

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito