Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Materiały ze spotkań

drukuj
A A A

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „INNOCHEM” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, 16.03.2017 r.

 

 

Spotkania informacyjne dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach PO IR 02.03.2017 r. oraz 09.03.2017 r.

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „IUSER” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, 05.12.2016 r.

 

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „PBSE” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, 16.11.2016 r.

 

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 1/4.1.4/2016 Projekty aplikacyjne 17.10.2016 r.

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „INNOMOTO” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „INNOTABOR” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

 

Spotkanie informacyjne dotyczące Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Wspólne Przedsięwzięcie SYNChem PO IR 2014-2020 realizowane we współpracy z Synthos S.A. (6 lipca 2016 r.)

 

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr 1/1.1.2/2016 realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” (29 czerwca 2016 r.)

 

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „INNOSTAL” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „GameINN” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 2/1.1.1/2016 „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw, 17.05.2016 r.

 

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „INNOTEXTILE” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

 

Spotkanie informacyjne dot. konkursu „Bridge Alfa” w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych”, Poddziałanie 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa, 25.04.2016 r.

 

 

Szkolenie dla pierwszych beneficjentów konkursów: Szybka Ścieżka dla MŚP, Demonstrator, INNOLOT, 10.11.2015 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 1/4.1.4/2015 "Projekty aplikacyjne", 29.10.2015 r.

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 2/1.1.1/2015 „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw, 21.10.2015 r.

 

Spotkanie informacyjne dotyczące Konkurs 1/1.1.2/2015 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”, 18.05.2015 r.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito