Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Nabór na studia wykonalności programów sektorowych

drukuj
A A A
Informujemy o otwarciu naboru na studia wykonalności programów sektorowych i zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzania naboru. W razie pytań, wszelkich dodatkowych informacji udziela:
 
Marta Pytlarczyk
Sekcja Programowania i Polityk UE
tel.: 22 39 07 146
e-mail:
 

Poradnik

 

Informacja o wynikach oceny zmodyfikowanych studiów wykonalności programów sektorowych

W wyniku oceny Zespołu ds. oceny studiów wykonalności programów sektorowych, dokonanej wiosną 2017 r. 6 studiów wykonalności zostało zakwalifikowanych do grupy B, tj. uzyskały możliwość poprawy.
Po modyfikacji, do Centrum wpłynęło 5 studiów, które zostały poddane ponownej ocenie Zespołu.
 
W wyniku ww. oceny 4 studia uzyskały pozytywną rekomendację dot. skierowania do dalszych prac ukierunkowanych na ustanowienie programów sektorowych, zaś 1 studium – rekomendację dot. ponownej modyfikacji. Informacje na temat poszczególnych studiów wykonalności prezentujemy poniżej.
 
Grupa A : Oceniane studium wykonalności może stać się podstawą utworzenia programu sektorowego – propozycja rozpoczęcia rozmów z Wnioskodawcą, mających na celu przygotowanie projektu danego programu:
 
  • Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" – INNOLOT (lotnictwo)
  • Klaster „Polski Autobus Elektryczny – łańcuch dostaw dla elektromobilności” INNOBUS (sektor autobusów elektrycznych)
  • Stowarzyszenie Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych HEFAJSTOS oraz Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich – „Innowacyjne kuźnictwo i odlewnictwo siłą napędową polskiego przemysłu” – CastForge
  • Klaster Fotoniki i Światłowodów – INNOFOTON (fotonika)
 
Grupa B: Studium należy poprawić zgodnie z sugestiami Zespołu i po wprowadzeniu zmian, można ponownie przedstawić je do oceny
 
  • Klaster Zrównoważona Infrastruktura – Dobra energia w budownictwie (inteligentne budownictwo pasywne i energooszczędne)
 
Jednakże po uzyskaniu opinii Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na temat 4 studiów z grupy A, Dyrektor Centrum podjął decyzję o niepodejmowaniu rozmów z Wnioskodawcami dotyczącymi ustanowienia ww. programów sektorowych z uwagi na pokrywanie się agend badawczych z już realizowanymi w Centrum programami.
 

Wyniki oceny studiów wykonalności programu sektorowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito