Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

NCBR CVC

drukuj
A A A
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, kontynuując politykę łączenia środków publicznych ze środkami i doświadczeniem inwestorów prywatnych, uruchomiło Fundusz Funduszy NCBR CVC. To pierwszy tego typu Fundusz na świecie.
Alokacja ze środków NCBR na działalność Funduszu NCBR CVC w ramach POIR wynosi 100 mln EUR (ok. 440 mln PLN) i stanowi 50% środków na kapitalizację całego przedsięwzięcia (880 mln PLN). Pozostałe środki będą pochodzić od korporacyjnych inwestorów prywatnych.
 
NCBR CVC jest zarządzany przez profesjonalnego Menadżera Funduszu Funduszy - konsorcjum PFR Ventures oraz BGK TFI. Funduszem zarządza zespół, który posiada unikalne doświadczenie na rynkach polskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia funduszy VC.
 
NCBR CVC zamierza stworzyć od 6 do 9 funduszy CVC o kapitalizacji od 60 do 100 mln zł, w różnych sektorach rynku komercjalizacji B+R. Cele inwestycyjne fundusze CVC mają osiągnąć w horyzoncie czasowym 13 lat w połączeniu z inwestorami prywatnymi, jakimi będą duże przedsiębiorstwa (korporacje), zarządzane przez niezależne podmioty zarządzające.
 
NCBR i inwestorzy korporacyjni będą wnosić wkład w stosunku 1:1, a maksymalny limit inwestycyjny w spółkę portfelową wyniesie do 35 mln PLN, jednak nie więcej niż 20% kapitalizacji danego funduszu CVC.
 
Planowany schemat wdrażania programu NCBR CVC w ramach POIR:
 
 
Fundusze CVC będą mogły inwestować poza terytorium Polski, jeżeli projekty będą wykazywać dużą wartość dodaną i będą posiadać „polski pierwiastek” – więź z Polską.
 
W modelu CVC spółki portfelowe, poza wsparciem finansowym typu VC, otrzymują możliwość weryfikacji swojego pomysłu w danej korporacji, a następnie możliwości szybszego wdrożenia. W przypadku korporacji międzynarodowych pełniących rolę inwestora prywatnego w Funduszu CVC, start-upy zyskują również możliwość ekspansji poza Polskę.
 
Etapy realizacji działań NCBR CVC:
 
  • II kwartał 2017 r. − rozpoczęcie preselekcji Podmiotów Zarządzających i Inwestorów Korporacyjnych (proces ciągły);
  • III kwartał 2017 r. − negocjacje z wybranymi Podmiotami Zarządzającymi i Korporacjami;
  • IV kwartał 2017 r. − pierwsze umowy z Funduszami CVC.
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito