Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Promocja

drukuj
A A A

Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie

Zgodnie z istniejącym obowiązkiem beneficjenci realizujący projekty współfinansowane ze środków Programu Inteligentny Rozwój zobowiązani są do informowania społeczeństwa o otrzymanym wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przestrzegania podstawowych zasad określonych w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.

Poniżej znajdą Państwo opis oraz wskazówki, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne i gdzie znaleźć pomoc.


Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój jak i wszystkie dokumenty oraz oznakowania dostępne są poniżej bądź w serwisie programu Inteligentny Rozwój.

 

 

Jednocześnie zachęcamy Państwa do pozostawania w stałym kontakcie z Działem Komunikacji i Promocji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Bieżące informowanie pracowników Działu o planowanych wydarzeniach (uroczyste rozpoczęcie, zakończenie projektu, konferencje, seminaria, dni otwarte itp.) oraz sukcesach dotyczących projektu umożliwi ich dodatkową promocję przez NCBR. Będzie również doskonałym źródłem informacji nt. ciekawych rozwiązań realizowanych przez beneficjentów POIR, które NCBR będzie mogło wykorzystać w prowadzonych działaniach medialnych i promocyjnych. Przykłady niektórych z nich znajdą Państwo na stronie NCBR.gov.pl w zakładce „Sukcesy naszych beneficjentów”.    

 

Dodatkowo zapraszamy na portal pn. Mapa Dotacji Unii Europejskiej (http://www.mapadotacji.gov.pl/), w którym to znajdą Państwo wykaz projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich realizowanych w Polsce. Mapa Dotacji UE zawiera nie tylko dane statystyczne, ale również zbiór najciekawszych pomysłów na wykorzystanie środków unijnych.


Dane kontaktowe:

Sebastian Szcześniak

tel. 22 39 07 263

e-mail:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito