Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

drukuj
A A A

Działanie 1.1 Wsparcie zatrudnienia

Tytuł projektu: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników NCBR zaangażowanych w realizację programów europejskich.
Cel projektu: Zapewnienie sprawnego działania instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich poprzez wsparcie zatrudnienia.
Planowane efekty:
  • utrzymanie niezbędnych warunków pracy oraz poziomu zatrudnienia, gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją polityki spójności (z uwzględnieniem umożliwienia płynnego przejścia pomiędzy kolejnymi okresami programowania: 2007-2013, 2014-2020 oraz perspektywą finansową po 2020 r.),
  • wysoko wykwalifikowani pracownicy zaangażowani we wdrażanie polityki spójności.

Dofinansowanie projektu z UE: 26 614 350 PLN (wartość całkowita projektu wynosi 31 311 000 PLN)

 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito