Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18

22-06-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, publikuje harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18...
więcej

Informacja o wynikach oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne”, dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych

19-06-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020 informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18...
więcej

Informacja o zakończeniu naboru wniosków w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na „Programy kształcenia nauczycieli” dotyczący opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską

14-06-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, iż w dniu 13 czerwca 2018 r. zakończył się nabór wniosków w konkursie na „Programy kształcenia nauczycieli"...
więcej

PO WER - Plan Działania na rok 2019

08-06-2018
Instytucja Pośrednicząca informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. Dyrektor NCBR zatwierdził pierwszą wersję Planu Działania na rok 2019 dla III osi Priorytetowej PO WER (wersja 2019/1). Plan Działania przygotowany został na podstawie uchwały Komitetu Monitorującego nr 211 z 23 maja 2018 r.
więcej

Aktualizacja „Planu Działania na rok 2018”

08-06-2018
Instytucja Pośrednicząca informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. Dyrektor NCBR zatwierdził zaktualizowany Plan Działania na rok 2018 dla III osi Priorytetowej PO WER (wersja 2018/9). Zmiana wprowadzona została na podstawie uchwały Komitetu Monitorującego nr 210 z 23 maja 2018 r. i dotyczy dodania...
więcej
1  2  3  4  5    60

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito